COBISS nuk është software,
COBISS është sistem
Katalogimi i përbashkët

Treguesit e statistikës 31.12.2015


Kursen kohën dhe paratë!


Mbështetje në menaxhimin e veprimtarive kërkimore

Arritja e një cilësie të lartë në veprimtarinë kërkimore përmes sistemit COBISS

Të reja

03. 11. 2016

Të gjitha bibliotekat në sistemin COBISS.BH tashmë përdorin programin COBISS3/Katalogimi

14. 09. 2016

3.000.000 regjistrime janë krijuar në COBIB.SR

01. 07. 2016

Të gjitha bibliotekat në sistemin COBISS.SI tashmë përdorin programin COBISS3/Katalogimi

[ arkivi ]

COBISS.Net - mbështetje dijes dhe dialogut ndërkulturor