COBISS nuk është software,
COBISS është sistem
Katalogimi i përbashkët

Treguesit e statistikës 31.12.2015


Kursen kohën dhe paratë!


Mbështetje në menaxhimin e veprimtarive kërkimore

Arritja e një cilësie të lartë në veprimtarinë kërkimore përmes sistemit COBISS

Të reja

15. 03. 2017

Të gjitha bibliotekat në sistemin COBISS.BH tashmë përdorin programin COBISS3/Huazimi

16. 02. 2017

Instalimi i parë i programit COBISS3/Huazimi në COBISS.BG në në Bibliotekën Kombëtare të Bullgarisë, Sofje

01. 02. 2017

Është publikuar numri 2 (viti 21) i revistës Organizacija znanja (OZ)

[ arkivi ]

COBISS.Net - mbështetje dijes dhe dialogut ndërkulturor