COBISS не е софтуер,
COBISS е система
Споделена каталогизация

Статистически данни 31. 12. 2015


Спестява време и пари!


Подпомагане на управлението на изследователската дейност

Постигане на по-високо качество на изследователската дейност чрез системата COBISS

Новини

03. 11. 2016

Всички библиотеки в системата COBISS.BH вече използват софтуера COBISS3/Каталогизация

14. 09. 2016

Създаден е 3 милионният запис в COBIB.SR

01. 07. 2016

Всички библиотеки в системата COBISS.SI вече използват софтуера COBISS3/Каталогизация

COBISS.Net - Подкрепа за знанието и междукултурния диалог