COBISS ni softver, je SISTEM
Vzajemna katalogizacija

Statistični kazalci 31. 12. 2015


Prihranek časa in denarja!


Podpora upravljanju raziskovalne dejavnosti

S sistemom COBISS do višje kakovosti raziskovalne dejavnosti

Novice

15. 03. 2017

Vse knjižnice v sistemu COBISS.BH so prešle na uporabo programske opreme COBISS3/Izposoja

16. 02. 2017

Prva namestitev programske opreme COBISS3/Izposoja v COBISS.BG v knjižnici Nacionalna biblioteka Sv. sv. Kiril i Metodiî, Sofija (Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, София)

01. 02. 2017

Izid 2. številke 21. letnika revije Organizacija znanja (OZ)


[ arhiv ]

COBISS.Net - podpora znanju in medkulturnemu dialogu