COBISS ni softver, je SISTEM
Vzajemna katalogizacija

Statistični kazalci 31. 12. 2015


Prihranek časa in denarja!


Podpora upravljanju raziskovalne dejavnosti

S sistemom COBISS do višje kakovosti raziskovalne dejavnosti

Novice

16. 02. 2017

Prva namestitev programske opreme COBISS3/Izposoja v COBISS.BG v knjižnici Nacionalna biblioteka Sv. sv. Kiril i Metodiî, Sofija (Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, София)

01. 02. 2017

Izid 2. številke 21. letnika revije Organizacija znanja (OZ)

29. 12. 2016

V lokalnih bazah podatkov COBISS.Net je bil kreiran 24-milijonti zapis


[ arhiv ]

COBISS.Net - podpora znanju in medkulturnemu dialogu