COBISS nije softver,
COBISS je sistem
Uzajamna katalogizacija

Statistički pokazatelji 31. 12. 2015.


Ušteda vremena i novca!


Podrška upravljanju istraživačke delatnosti

Sa COBISS sistemom do višeg kvaliteta istraživačke delatnosti

Novosti

15. 03. 2017.

Sve biblioteke u sistemu COBISS.BH sada koriste programsku opremu COBISS3/Pozajmica

16. 02. 2017.

Prva instalacija programske opreme COBISS3/Pozajmica u COBISS.BG u biblioteci Nacionalna biblioteka Sv. sv. Kiril i Metodiî, Sofija

01. 02. 2017.

Izlazak 2. broja 21. godišta časopisa Organizacija znanja (OZ)


[ arhiv ]

COBISS.Net - Podrška znanju i međukulturnom dijalogu