COBISS nije softver,
COBISS je sistem
Uzajamna katalogizacija

Statistički pokazatelji 31. 12. 2015.


Ušteda vremena i novca!


Podrška upravljanju istraživačke delatnosti

Sa COBISS sistemom do višeg kvaliteta istraživačke delatnosti

Novosti

03. 11. 2016.

Sve biblioteke u sistemu COBISS.BH sada koriste programsku opremu COBISS3/Katalogizacija

14. 09. 2016.

U COBIB.SR kreiran je 3-milioniti zapis

01. 07. 2016.

Sve biblioteke u sistemu COBISS.SI sada koriste programsku opremu COBISS3/Katalogizacija


[ arhiv ]

COBISS.Net - Podrška znanju i međukulturnom dijalogu