Podrška znanju i međukulturnom dijalogu

Biblioteke u informacijskom društvu

Znanje je pokretačka sila razvoja. Za informacijsko društvo, koje podržava razvoj zasnovan na znanju, bibliotečko-informacijski sistemi i informacijski sistemi o istraživačkoj djelatnosti predstavljaju izuzetno značajnu infrastrukturu bez koje se ne može zamisliti suvremeno školstvo i istraživanja, a takođe ni kulturni, tehnološki i privredni razvoj. Biblioteke ne mogu odigrati svoju ulogu, ako njihovo funkcioniranje nije podržano suvremenom informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. Takođe, ne mogu uspješno funkcionisati kao izolirana ostrva, već se moraju povezivati i na taj način osiguravati uslove za dijalog i suradnju kao najbolju osnovu za razvoj svake države i međunarodne zajednice u cjelini.

Nacionalne bibliotečko-informacijske sisteme sa uzajamnom katalogizacijom uspelo je da uspostavi malo država. Najčešće je uspostavljanje nacionalnog sistema onemogućeno zbog nekoordinirane automatizacije pojedinih biblioteka s različitom programskom opremom, a i zbog pripadnosti biblioteka različitim ministarstvima koja međusobno ne surađuju u planiranju razvoja biblioteka.

Od koncepcije COBISS sistema do regionalne bibliotečke mreže

COBISS (kooperativni online bibliografski sistem i servisi) je model sistema koji predstavlja platformu nacionalnih bibliotečko-informacijskih sistema u Sloveniji, Srbiji, Severni Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bugarskoj, Albaniji i Kosovu. Svi navedeni sistemi povezani su u regionalnu mrežu COBISS.net. Otvoren je i poziv bibliotekama u Hrvatskoj.

Ključne karakteristike integriranog vođenja bibliotečkih kataloga i bibliografija istraživača su:

 • racionalizacija i dodana vrijednost,
 • zahtjevnije obrazovanje katalogizatora,
 • viši kvalitet bibliografskih zapisa i multifunkcionalnost,
 • transparentnost rezultata istraživačkog rada.

Sistem COBISS je 1987. godine zasnovao Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora, koji se, kao nosilac razvoja bibliotečko-informacionih sistema, potvrdio još u još u bivšoj Jugoslaviji, a nakon društvenih promjena devedesetih godina dvadesetog stoljeća, u toj ga je ulozi prihvatio širi krug država u Jugoistočnoj Evropi. U 2003. godini potpisan je Sporazum o uspostavljanju mreže COBISS.net i o slobodnom protoku bibliografskih zapisa koji se kreiraju u autonomnim bibliotečko-informacijskim sistemima država učesnica. Između njih je do sada razmijenjeno preko 500.000 bibliografskih zapisa. Krajem 2015. godine, u 7 uzajamnih baza podataka COBIB bilo je ukupno preko 10 miliona bibliografskih zapisa, a u lokalnim bazama podataka više od 780 biblioteke preko 23 miliona bibliografskih zapisa. Biblioteke su 2015. godine u prosjeku kreirale samo 25% novih zapisa, a preuzele 75% zapisa, što znači veliku uštedu vremena i novca. COBISS.net ujedno predstavlja oblik kulturne suradnje koja je u regiji posebno dobrodošla, jer doprinosi međusobnom razumijevanju i dijalogu.

Ciljevi projekta COBISS.net

Marta 2006. godine, direktori nacionalnih biblioteka Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije i Srbije te direktor IZUM-a prihvatili su "Projekt COBISS.net – II. faza: Podrška znanju i međukulturnom dijalogu" s pozivom bibliotekama u regionu da mu se prodruže. Novembra 2006. godine pridružila se i Nacionalna biblioteka Bugarske, decembra 2012. godine, potpisivanjem posebnog ugovora sa IZUM-om, i Biblioteka Akademije nauka Albanije, a nakon toga i više biblioteka iz Albanije. Ciljevi projekta su:

 1. Ubrzati automatizaciju i uključivanje biblioteka u državama učesnicama u nacionalne bibliotečko- informacijske sisteme i u mrežu COBISS.net.
 2. Zainteresirati biblioteke u Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj i na Kosovu da iskoriste mogućnosti za brži razvoj koji osigurava uključivanje u mrežu COBISS.net.
 3. Harmonizirati pravila obrade bibliotečke građe u skladu sa međunarodnim preporukama i standardima.
 4. Uspostaviti kompatibilne informacijske sisteme o istraživačkoj djelatnosti (SICRIS, E-CRIS) u državama učesnicama (baze podataka o istraživačima, istraživačkim organizacijama i istraživačkim projektima).
 5. Zainteresirati nadležna ministarstva i univerzitete u državama učesnicama da prihvate koncept vođenja bibliografija istraživača u okviru nacionalnih bibliotečko-informacijskih sistema i na taj način osigurava transparentnost rezultata istraživačke djelatnosti.
 6. Ubrzati upotrebu rezultata istraživačke djelatnosti i na taj način stimulirati inovacijske procese te privredni i društveni razvoj u regiji.

Šta IZUM nudi bibliotekama u mreži COBISS.net?

IZUM je neprofitna organizacija – javni zavod sa preko 110 zaposlenih, koji ni u Sloveniji ni van nje nikada nije zastupao uske komercijalne interese. Na širem prostoru, sa svojim stručnim i inovativnim inicijativama prisutan je već četvrt stoljeća i za to je vrijeme stekao široko povjerenje. Postao je značajni regionalni centar za razvoj bibliotečko-informacijskih sistema i informacijskih sistema o istraživačkoj djelatnosti, što je prepoznao i UNESCO koji je IZUM-u na generalnoj skupštini novembra 2011. godine dodijelio status svog regionalnog centra. IZUM bibliotekama u mreži COBISS.net nudi:

 1. Provjerena organizaciona rešenja i programsku podršku COBISS za automatizaciju bibliotečkog poslovanja sa uzajamnom katalogizacijom u mreži COBISS.net i pristupom međunarodnom katalogu WorldCat (OCLC).
 2. Provjerenu metodologiju i programsku podršku za vođenje bibliografija istraživača u sistemu COBISS te aplikacije za uspostavljanje nacionalnog informacijskog sistema o istraživačkoj djelatnosti (SICRIS, E-CRIS) i evaluaciju rezultata istraživačke djelatnosti.
 3. Različite programe obrazovanja kadrova (bibliotekara i informatičara), organizaciju specijaliziranih radionica i međunarodnih COBISS konferencija.
 4. Kapacitete servera za aplikacije i servise COBISS, SICRIS i E-CRIS.
 5. Pomoć u dobijanju izvora financiranja razvojnih aktivnosti (međunarodna razvojna suradnja).

Programska oprema, koju razvija i održava IZUM, podržava različite funkcije biblioteka s korisničkim interfejsom na više jezika (slovenački, srpski, bosanski, makedonski, bugarski, albanski i engleski).

Planirana tešnja suradnja IZUM-a sa OCLC-om osigurat će dodatne mogućnosti za efikasno zadovoljenje potreba biblioteka i potreba krajnjih korisnika informacijskih izvora i servisa.

Zaključak

COBISS.net je potvrđen projekt međunarodne razvojne suradnje u izgradnji nacionalnih bibliotečko-informacijskih sistema i informacijskih sistema o istraživačkoj djelatnosti. Povezanost oba sistema posebno je značajna prilikom vođenja bibliografija istraživača i vrednovanja rezultata istraživačke djelatnosti. Dosadašnja suradnja pokazala je izuzetno pozitivne rezultate, stoga smo ubijeđeni da mreža COBISS.net ima veliki značaj za razvoj regije i njenu uspješnu integraciju u EU.