SPORAZUM

o vzpostavitvi mreže COBISS.Net in prostem pretoku bibliografskih zapisov,
ki se kreirajo v avtonomnih knjižničnih informacijskih sistemih
Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Slovenije in Srbije 

 

1.

Podpisniki tega sporazuma potrjujejo interes knjižnic, ki jih zastopajo, da se avtonomni knjižnični informacijski sistemi Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Slovenije in Srbije medsebojno povežejo na način, ki bo vključenim knjižnicam omogočal prevzemanje bibliografskih zapisov iz katere koli vzajemne baze podatkov COBIB v mreži COBISS.Net.

 2.

Bibliografske zapise, ki jih kreirajo knjižnice v svojih vzajemnih bazah podatkov, lahko knjižnice iz drugih držav prevzemajo (kopirajo) v svoje lokalne in vzajemne baze podatkov za potrebe katalogizacije knjižničnega gradiva brez omejitev in finančnega nadomestila.

Ta možnost in pravica ne velja na bibliografske zapise, ki so jih knjižnice kreirale s prevzemanjem zapisov iz drugih vzajemnih katalogov (npr. OCLC) na osnovi posebnih komercialnih pogodb.

Bibliografski zapisi za serijske publikacije, ki so kreirani s kopiranjem normativnih zapisov iz mednarodne baze podatkov ISSN, se lahko prevzemajo samo s predhodnim soglasjem Centra ISSN v Parizu.

 3.

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da bodo medsebojno usklajevali osnovna katalogizacijska pravila za obdelavo knjižničnega gradiva, ki zagotavljajo potrebno kompatibilnost bibliografskih zapisov, kreiranih v avtonomnih knjižničnih informacijskih sistemih na platformi COBISS.

 4.

Podpisniki tega sporazuma so zainteresirani, da vse knjižnice v mreži COBISS.Net uporabljajo enotno programsko podporo COBISS3 za meknjižnično izposojo.

 5.

Institut informacijskih znanosti v Mariboru se obvezuje, da bo z nadaljnjim razvojem programske opreme COBISS za vzajemno katalogizacijo zagotovil možnost prevzemanja zapisov skladno s tem sporazumom ter prevzema koordinacijo aktivnosti v zvezi z realizacijo tega sporazuma.

 6.

Ta sporazum je sprejet za nedoločen čas z možnostjo sprememb, dopolnitev in prekinitve na osnovi sporazumno sprejetih odločitev podpisnic. 

7.

Ta sporazum je napisan v angleškem jeziku in v jezikih njegovih podpisnikov.

 

V Beogradu, 27. 02. 2003

 

Rasim Pršte, direktor
COBISS Centar, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
(v imenu knjižnic, vključenih v sistem COBISS.BH)

Čedomir Drašković, direktor
Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević", Cetinje, Črna gora
(v imenu knjižnic, vključenih v sistem COBISS.CG)

Borko Zafirovski, direktor
Narodna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski", Skopje, Makedonija
(v imenu knjižnic, vključenih v sistem COBISS.MK)

Mag. Tomaž Seljak, v. d. direktorja
Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija
(v imenu knjižnic, vključenih v sistem COBISS.SI)

Sreten Ugričić, direktor
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Srbija
(v imenu knjižnic, vključenih v sistem COBISS.SR)