Navodila za delo v COBISS4 (lokalne aplikacije)

1 Uvod

Nova generacija lokalnih aplikacij COBISS4 je spletna aplikacija. COBISS4 bo imel enake funkcionalnosti, kot jih imajo lokalne aplikacije COBISS3, vendar je nabor implementiranih funkcionalnosti v začetni fazi omejen. Segmente lokalnih aplikacij COBISS je v fazi testiranja mogoče uporabljati sočasno tako v COBISS3 kot tudi v COBISS4.

V nadaljevanju so predstavljeni:

Napisani so tudi:

Posnetek predstavitve COBISS4 - lokalne aplikacije

V posnetku je predstavljen vmesnik COBISS4 (glavno okno vmesnika, iskalnik, urejevalnik …) in osnove za delo v COBISS4.

1.1 Prijava v COBISS4

Povezava na prijavo v COBISS4 za knjižnice, ki imajo pripravljeno testno okolje:

 1. SIKGRS - Mestna knjižnica Grosuplje
 2. SIKKR - Mestna knjižnica Kranj
 3. SIKLNT - Knjižnica Lenart
 4. SIKLIT - Knjižnica Litija
 5. SAZU - Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 6. OSMET - Osnovna šola Metlika
 7. SCCE - Šolski center Celje
 8. UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor
 9. UPUK - Univerza na Primorskem Univerzitetna knjižnica
 10. SIKMB - Mariborska knjižnica
 11. SIKNM - Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
 12. SIKVEL - Knjižnica Velenje
 13. SIKTO - Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
 14. SIKORM - Knjižnica Franca Ksavra Meška, Ormož
 15. KTFMB - Univerza v Mariboru, FERI, FS, FGPA, FKKT
 16. CEKLJ - Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 17. FFLJ - Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 18. NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica
 19. ODKLJ - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 20. MKL - Mestna knjižnica Ljubljana

Nasvet

Povezave za prijavo v bazo vaše knjižnice odprite v novem oknu (Open link in new tab).

V naslovni vrstici brskalnika izberete možnost za namestitev COBISS4 (Install Cobiss C4):

Kreiranje bljižnice za prijavo v COBISS4

Bljižnjico za dostop do COBISS4 si lahko shranite na namizje, v opravilno vrstico… in poljubno poimenujete.

Po kliku na povezavo se bo izpisalo prijavno okno COBISS4, kjer vpišemo uporabniško ime in geslo, ki sta enaka kot za delo v COBISS3:

Prijavno okno COBISS4

1.2 Nasveti za testiranje

Segmente lokalnih aplikacij COBISS je v fazi testiranje mogoče uporabljati sočasno: tako v COBISS3, v katerega se lahko prijavite preko strani COBISS3 - testiranje, kot tudi v COBISS4. To pomeni, da bodo spremembe, ki jih boste tekom testiranja izvedli v COBISS4, vidne v testnem okolju COBISS3 in obratno.

Nekaj nasvetov za testiranje COBISS4:

Velikost prikaza lahko v spletnem brskalniku poljubno nastavite z možnostjo Zoom.

1.3 Oddaja ugotovitev testiranja

Ugotovitve testiranja: vprašanja glede delovanja, neustrezno delovanje, napake pri delovanju funkcionalnosti, nedelujoče funkcionalnosti, predloge za izboljšave… pošiljate sproti, preko portala Testiranje COBISS4.

Na enak način nam posredujte tudi vsa vprašanja glede testiranja COBISS4.

Oddaja ugotovitev testiranja iz COBISS4

Do obrazca za oddajo ugotovitev testiranja lahko pridete tudi s klikom na ikono v COBISS4, kjer izberete možnost Testiranje COBISS4:

Oddaja ugotovitev testiranja

V oknu, ki se odpre, izberete možnost Testiranje aplikacije, kjer v obrazcu vpišete:

Oddaja ugotovitev testiranja

2 Uporabniški vmesnik COBISS4

Uporabniški vmesnik COBISS4 sestavljajo naslednje komponente:

2.1 Glavno okno COBISS4

Funkcionalnosti glavnega okna COBISS4 so naslednje:

Glavno okno COBISS4
 1. Ikona za preklop na celozaslonski način dela
 2. Izpis informacije o bazi in oddelku, v katerega smo prijavljeni
 3. Možnost preklopa med oddelki
 4. Zgodovina objektov
 5. Vpogled v priljubljene objekte
 6. Informacija o prijavljenemu uporabniku, ki je hkrati gumb za odjavo iz COBISS4
 7. Možnost spremembe teme
 8. Pomoč
 9. Vpogled v sporočila in obvestila
 10. Dostop do mesta za obdelavo rezervacij
 11. Dostop do mesta za spremljanje zahtevkov za MI
 12. Izpis imena razreda z ikono
 13. Možnost kreiranje novega objekta
 14. Možnost pošiljanja izpisov iz izpisne vrste
 15. S klikom na ime razreda se odpre iskalnik za izbrani razred
 16. Metode v posameznem razredu, ki jih sprožimo s klikom na ime metode
 17. Metode, za izvedbo katerih nimamo ustreznega pooblastila
 18. Del okna, kjer izberemo segment programske opreme COBISS4
 19. Možnost preklopa na delovno področje

2.2 Iskalnik

V iskalniku COBISS4 so združeni elementi iskalnika in delovnega področja. Omogoča iskanje objektov in shranjevanje poizvedb. Seznam najdenih objektov predstavlja delovno področje za izbrani razred in omogoča izbiro metod pri najdenih objektih.

Funkcionalnosti iskalnika so naslednje:

Iskalnik
 1. Zavihki z imenom razreda, v katerih smo iskali podatke od zadnje prijave v COBISS4 (na sliki je aktivno iskanje v razredu Polje 996/997)
 2. Iskanje po ključu; v razredih Gradivo, Polje 996/997 in Polje 996/997 je omogočeno ukazno iskanje
 3. Gumb za izpis seznama iskalnih predpon in pripon
 4. Zavihki z imenom razreda, če je v iskalniku omogočeno iskanje po atributih več razredov hkrati
 5. Iskalna polja
 6. Gumbi za izbiro dodatnih operatorjev EMPTY, NOT ali NOTEMPTY
 7. Polja za vnos iskalnih zahtev
 8. Gumb Poišči za iskanje po vnosu iskalne zahteve; če ne vnesemo iskalne zahteve, poiščemo vse objekte
 9. Gumbi za pregled pojmov
 10. Gumbi za izbris iskalne zahteve pri izbranem iskalnem polju
 11. Gumb za dodajanje novega iskalnega polja
 12. Gumb za izbris celotne iskalne zahteve
 13. Gumb za ponovitev zadnjega iskanja
 14. Polje za izbiro atributa, po katerem bodo razvrščeni rezultati iskanja in potrditveno polje za padajoči način razvrščanja
 15. Polje za izbiro predhodno shranjene poizvedbe
 16. Gumb za urejanje predhodno shranjenih poizvedb
 17. Gumb za shranjevanje poizvedbe, tj. vpisanih iskalnih kriterijev
 18. Polje za spremembo prikaza rezultatov iskanja
 19. Gumb za določanje prikazov rezultatov iskanja
 20. Gumb za dodatne možnosti, pri čemer je treba predhodno označiti enega ali več najdenih objektov: izvoz, dodajanje med bljižnjice, tiskanje, pošiljanje na destinacije, dodajanje v izpisno vrsto in ponovno nalaganje iz baze podatkov
 21. Gumb za odpiranje urejevalnika, pri čemer je treba predhodno označiti objekt
 22. Gumb za odpiranje pregledovalnika, pri čemer je treba predhodno označiti enega ali več najdenih objektov
 23. Gumb za izpis naslednjih 100 objektov
 24. Število najdenih objektov (število zadetkov)
 25. Polje za označitev objekta
 26. Gumbi za izvajanje metod

Če je v razredu aktivna metoda za dodanje novega objekta, se prikaže gumb Nov objekt pred gumbom Uredi.

2.3 Urejevalnik

Funkcionalnosti urejevalnika so naslednje:

Urejevalnik
 1. Naslovna vrstica z imenom razreda
 2. Zavihki
 3. Imena atributov
 4. Vrednosti atributov, ki jih vnašamo z vpisovanjem v vnosna polja ali okna za vnos vrednosti, z izbiro iz spustnih seznamov ali šifrantov, označevanjem potrditvenih polj …
 5. Povezave
 6. Vsebovani objekti
 7. Gumbi za izvedbo določenih aktivnosti
 8. Gumb V redu za shranjevanje objekta
 9. Gumb Prekliči za izhod iz urejevalnika brez shranjevanja sprememb

2.4 Pregledovalnik

V pregledovalniku COBISS4 so združeni elementi pregledovanja lastnosti objektov in nalaganja izbranih objektov na delovno področje.

Funkcionalnosti pregledovalnika so naslednje:

Pregledovalnik
 1. Naslovna vrstica z imenom razreda
 2. Ikoni Nazaj in Naprej
 3. Ikoni Prejšnji in Naslednji
 4. Del okna s seznamom atributov
 5. Del okna s seznamom povezav
 6. Gumb Izberi za nalaganje izbranega objekta iz povezav na delovno področje
 7. Gumb Odpri za prikaz izbranega objekta v urejevalniku
 8. Gumb Dodaj objekt v zgodovino
 9. Gumb Zapri

2.5 Izpisi

Funkcionalnosti okna za izpise so naslednje:

Izpisi
 1. Zavihki za pripravo izpisov, urejanje spremenljivk in razvrstitev
 2. Zavihka za priljubljene izpise na nivoju knjižnice in na nivoju uporabnika
 3. Mape s sistemskimi definicijami izpisov

3 Posebno oblikovana okna

3.1 Okno Gradivo domače knjižnice

V okno Gradivo domače knjižnice izvajamo postopke evidentiranja gradiva, prav tako lahko dostopamo do urejevalnika podatkov o članu in lokalnega kataloga knjižnice.

Okno Gradivo domače knjižnice
 1. Informacija o članu oz. oddelku, za katerega imamo odprto evidenco gradiva
 2. Gumb za izbor postajališča bibliobusa (v knjižnicah, ki imajo bibliobus)
 3. Gumb za preklop med oddelki knjižnice (v knjižnici z oddelki)
 4. Spustni seznam za izbor postopka, ki ga bomo izvedli z gradivom (npr. izposoja/vračilo, rezervacija…)
 5. Zavihki evidence gradiva pri članu, organizirani po statusu gradiva
 6. Glavni del okna s podatki o evidentiranem gradivu
 7. Metode, ki jih lahko izvajamo za evidentirano gradivo (pred tem označimo izvod, pri katerem želimo izvesti metodo)
 8. Ikona za tiskanje zadolžnice
 9. Ikona za iskanje po seznamu evidentiranega gradiva (ta možnost še ni podprta)
 10. Ikona za razvrščanje podatkov v seznamu evidentiranega gradiva (ta možnost še ni podprta)
 11. Posamezne metode, ki jih lahko izvedemo za evidentirano gradivo na osnovi izbora v seznamu (npr. podaljšanje roka izposoje, izposoja rezerviranega prostega izvoda); metode se različne glede na izbran zavihek
 12. Spustni seznam za preklop med prikazom vsega evidentiranega gradiva in gradiva, evidentiranega na tekoči dan
 13. Možnost označitve gradiva, s katerim želimo izvesti postopek
 14. Podatki o članu, od koder lahko prehajamo v urejevalnik podatkov o članu ali izvajamo posamezne metode za izbranega člana (npr. vpoglede v transakcije pri članu)

3.2 Izvoz podatkov

Do funkcionalnosti izvoza podatkov dostopamo v segmentu Nastavitve in administracija pri možnosti Sistem/Izvoz podatkov. Pri isti možnosti lahko tudi dostopamo do datotek z izvoženimi podatki. Glavno okno Izvoz podatkov je oblikovano v obliki dvojnega okna, kjer v levem oknu izberemo atribute, za katere želimo izvoz podatkov, prav tako izberemo možnost priprave poizvedb ali filtrov. Po kliku na možnost Dodaj ali Dodaj vse se atributi, za katere bomo podatke izvozili, premaknejo v desno okno.

Funkcionalnosti v oknu za izvoz podatkov so naslednje:

Okno Izvoz podatkov
 1. Izbor razreda
 2. Atributi izbranega razreda, kjer s klikom na ime atributa izberemo tiste, ki jih želimo vključiti v izvoz
 3. Atributi izbranega razreda, ki smo jih izbrali za izvoz podatkov
 4. Gumba za dodajanje atributov v izvoz
 5. Gumba za odstranitev atributov, ki bodo vključeni v izvoz podatkov
 6. Gumb za izvoz podatkov
 7. Gumb za izvedbo iskanja
 8. Gumb za shranjevanje definicije izvoza podatkov

3.3 Dostop do lokalnega kataloga

V COBISS4 se uporablja katalog v aplikaciji COBISS+. Po izboru metode Katalog (npr. v oknu Gradivo domače knjižnice) se odpre katalog v COBISS+ za lokalno bazo podatkov, v katero smo prijavljeni. V primeru knjižnice z oddelki se odpre katalog za oddelek, v katerega smo prijavljeni v COBISS4.

Rezervacija gradiva

Če želimo rezervirati gradivo na osnovi izbora iz kataloga, to storimo tako, da pregledamo podrobne podatke o zalogi in od tam skopiramo inventarno številko gradiva, ki ga želimo rezervirati.

4 Seznam nepodprtih funkcionalnosti

V nadaljevanju so naštete glavne funkcionalnosti, ki v COBISS4 še niso podprte. Spisek bomo sproti ažurirali, saj intenzivno delamo na razvoju manjkajočih funkcionalnosti.

COBISS4 – splošno

 1. Takojšnje tiskanje
  Izpisi se pripravijo in jih je trenutno mogoče pregledati in natisniti iz pregledovlanika PDF.
 2. Urejanje lokalnih šifrantov
 3. Pregled obdelav ZVOP
 4. Prikaz aktivnosti v COBISS4, strežniški dnevniki, dnevnik COBISS4 …
 5. Bibliografije na odjemalcu
 6. Prikaz vrednosti v šifrantih, ki so zakomentirane z zvezdico (npr. v šifrantu davčnih stopenj)
 7. Vsa okna v COBISS4 še niso prilagojena uporabi na mobilnih napravah (npr. okno Gradivo domače knjižnice)

Izposoja

 1. Davčno potrjevanje računov
 2. Podpora RFID napravam
 3. Funkcionalnosti, kjer se uporablja možnost nalaganja / shranjevanja datotek z možnostjo Izbira datoteke (npr. uvoz podatkov o članih, referenčna baza študentov…)
 4. Nekatere funkcionalnosti v oknu Gradivo domače knjižnica (npr. izpis vseh datumov poteka, zavihekInventar, možnost vpogleda v evidentirano gradivo vseh oddelkov …)
 5. Možnost uporabe podpisne tablice
 6. Možnost integrirane uporabe POS terminala
 7. Priprava in urejanje obrazcev opominov in zadolžnic

Zaloga

 1. Urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov
 2. Podpora obdelavi gradiva z RFID
 3. Inventura
 4. Funkcionalnosti, kjer se uporablja možnost nalaganja / shranjevanja datotek z možnostjo Izbira datoteke (npr. prikaz izposoje in odpisa učbeniškega sklada, prikaz seznama učnega gradiva,…)

Nabava, Serijske publikacije

 1. Prevzem zapisa iz vzajemne baze med nabavnim postopkom
 2. Koledar v vzorcu izhajanja
 3. Dodajanje postavk v seznam obveznega izvoda iz XML-datoteke

Medknjižnična izposoja

 1. Pri pripravi zahtevka za MI ni mogoč prenos podatkov o gradivu iz drugih (tujih) baz podatkov

Izpisi

 1. Delo s spremenljivkami
 2. Delo z razvrstitvami in uporaba razvrstitev pri pravi izpisov
 3. Shranjevanje parametrov za pripravo izpisov

Metode v razredih Biblografski zapis in COBIB.SI

Ker je COBISS4/Katalogizacija posebna aplikacija, metode, ki so na razpolago v teh dveh razredih, ne testirate.

COBISS4/Katalogizacija

COBISS4/Katalogizacija je ločena aplikacija. Več si lahko pogledate v posnetku predstavitve aplikacije na konferenci COBISS in preberete v navodilih COBISS4/Katalogizacija Navodila za delo.