SPORAZUM

o uspostavi mreže COBISS.Net i slobodnom protoku bibliografskih zapisa
koji se kreiraju u autonomnim bibliotečko-informacijskim sistemima
Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Srbije

 

1.

Potpisnici ovog sporazuma potvrđuju interes biblioteka koje zastupaju da se autonomni biblotečko-informacijski sistemi Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Srbije međusobno povežu na način koji će uključenim bibliotekama omogućavati preuzimanje bibliografskih zapisa iz bilo koje uzajamne baze podataka COBIB u mreži COBISS.Net.

 2.

Bibliografske zapise, koje kreiraju biblioteke u svojim uzajamnim bazama podataka, biblioteke iz drugih država mogu preuzimati (kopirati) u svoje lokalne i uzajamne baze podataka za potrebe katalogizacije bibliotečke građe bez ograničenja i bez financijske nadoknade.

Ta mogućnost i pravo ne odnosi se na bibliografske zapise koje su biblioteke kreirale preuzimanjem zapisa iz drugih uzajamnih kataloga (npr. OCLC) na osnovi posebnih komercijalnih ugovora.

Bibliografski zapisi za serijske publikacije, koji su kreirani kopiranjem normativnih zapisa iz međunarodne baze podataka ISSN, mogu se preuzimati samo ako se za to dobije prethodna saglasnost ISSN Centra u Parizu.

 3.

Potpisnici ovog sporazuma saglasni su da će međusobno usaglašavati osnovna katalogizacijska pravila za obradu bibliotečke građe koja obezbjeđuju neophodnu kompatibilnost bibliografskih zapisa, kreiranih u autonomnim bibliotečko-informacijskim sistemima na platformi COBISS.

 4.

Potpisnici ovog sporazuma potvrđuju interes da sve biblioteke u mreži COBISS.Net koriste jedinstvenu programsku podršku COBISS3 za međubibliotečku pozajmicu.

 5.

Institut informacijskih znanosti u Mariboru obavezuje se da će daljim razvojem programske opreme COBISS za uzajamnu katalogizaciju osigurati mogućnost preuzimanja zapisa saglasno ovom sporazumu te preuzima koordinaciju aktivnosti u vezi s realizacijom ovog sporazuma.

 6.

Ovaj sporazum zaključen je na neodređeno vrijeme s mogućnošću promjena, dopuna i raskida na osnovu sporazumno prihvaćenih odluka potpisnika.

7.

Ovaj sporazum napisan je na engleskom jeziku i na jezicima njegovih potpisnika.

 

U Beogradu, 27. 02. 2003.

 

Rasim Pršte, direktor
COBISS Centar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
(u ime biblioteka, uključenih u sistem COBISS.BH)

Čedomir Drašković, direktor
Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević", Cetinje, Crna Gora
(u ime biblioteka, uključenih u sistem COBISS.CG)

Borko Zafirovski, direktor
Narodna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski", Skopje, Makedonija
(u ime biblioteka, uključenih u sistem COBISS.MK)

Mr. Tomaž Seljak, v. d. direktora
Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija
(u ime biblioteka, uključenih u sistem COBISS.SI)

Sreten Ugričić, direktor
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Srbija
(u ime biblioteka, uključenih u sistem COBISS.SR)